Služby

Analýza a optimalizce IT

Nasazení či změna ERP s sebou často také nese změnu podnikových procesů, proto naše nabídka zahrnuje analýzu procesů a návrh na jejich optimalizaci. Při tom se opíráme o nejlepší postupy pro poskytování IT služeb a příslušné metodiky řízení kvality. Výsledkem je strategie, která optimalizuje stávající infrastrukturu z hlediska efektivity provozu a investic a stimuluje v organizacích změny procesního modelu vedoucí k zeštíhlení a zprůhlednění podnikových procesů.

Rychlá a efektivní řešení

Na základě našich zkušeností jsme schopni velmi rychle navrhnout efektivní řešení. Aby ERP plnilo v podniku svoji úlohu a stalo se podpůrným nástrojem, je nezbytné, aby jeho rozvoj a údržba byla plánovaným kontinuálním procesem. Na počátku každé změny, kterou provádíme, stojí analýza stávajícího nebo nově zaváděného systému - ať už se změna týká informačního systému, aplikací nebo dodávky zařízení.

Implementace řešení

V oblasti softwaru nabízíme profesionální nasazení operačních systémů, aplikačního softwaru, informačních systémů atd. Zajišťujeme instalace serverových systémů na místě u zákazníka. V případě potřeby i nasazení nástrojů pro správu síťových prvků. Součástí dodávek je i konfigurace a optimalizace instalovaného software na maximální výkon.

Servis

Součástí našich služeb je i následná podpora zákazníků. S růstem a vývojem společnosti je potřeba, aby rostl a vyvíjel se i ERP systém. Společnost Lumec poskytuje servisní služby pro námi dodaná řešení. Na základě smlouvy o servisu lze sjednat servisní paušální servisní dny s výhodným tarifem. V případě požadavku garance doby odezvy a opravy uzavíráme se zákazníkem smlouvu, která detailně řeší způsoby oprav a administrací tak, aby byly požadavky splněny. Podporu v oblasti hardwaru a softwaru chápeme a nabízíme jako úplnou podporu daného zařízení v období jeho životního cyklu tak, aby se uživatel mohl maximálně věnovat své práci a nebyl obtěžován problémy, které se při používání informačních technologií a systémů vyskytují.

Vývoj aplikací

Společnost Lumec je schopna revitalizovat existující podnikové IT prostředí modernizací procesů, systémů a aplikací. Díky obnově podnikových aplikací je možné dosáhnout jak zlepšení výkonnosti, tak snížení nákladů na infrastrukturu a větší akceschopnosti podniku. Lumec navrhne zlepšení a strategie, jak jich dosáhnout. Přechod na nové aplikace typicky přináší nejen lepší výkon aplikací díky automatizaci a zvýšení provozní efektivity, ale také nižší náklady na údržbu.

Projektové řízení

Na základě analýzy poskytneme informace pro kvalifikovaný výběr vhodného informačního systému splňujícího definované požadavky. Analýza hodnotí jak procesní, tak datovou funkčnost stávajícího IS. Zaměřujeme se především na výběr komplexního ERP systému, pokrývajícího maximum požadavků, nebo doplňkového CRM systému k již stávajícímu ERP, pro doplnění potřebné funkcionality. Společnost Lumec disponuje specialisty v oblasti ERP/CRM, schopnými kvalifikovaně řídit implementaci a následnou podporu těchto systémů v organizaci tak, aby bylo dosaženo očekávaných přínosů systémů.

Pro realizaci všech projektů a větších dodávek používají pracovníci Lumce interní metodiku vedení projektu, která je garantem úspěšného zakončení projektu. Zde je kladen zvláště důraz na tři základní aspekty:

  • dodržení rozpočtu
  • dodržení termínu
  • dodržení kvality

Dokumentace, školení, záloha dat

Nezbytnou součástí naší dodávky je i tvorba dokumentace pro uživatele či administrátory dle požadavků zákazníka.

Za samozřejmou součást našich služeb považujeme školení pracovníků našich klientů ve všech námi řešených oblastech a dodávaných řešení.

Zálohování dat je v dnešní době nevyhnutelné a pro podniky životně důležité. Lumec Vám pomůže identifikovat důležitá a kritická data, doporučí vhodné zálohovací řešení a pomůže s vytvořením správné zálohovací politiky.